Zawartość alkoholu we krwi

Zawartość alkoholu we krwi

Jest to ilość alkoholu etylowego we krwi, określana najczęściej w promilach. Wartość ta wykorzystywana jest przez policję i sankcjonowana przez prawo karne.

Najbardziej wiarygodne wyniki w zakresie zawartości alkoholu we krwi daje laboratoryjne badanie krwi. Nastepne w kolejności są wyniki podawane przez alkomaty , które określają zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Szczytowe stężenie alkoholu u osoby pijącej na czczo pojawia się po 0,5-1 godzinie, u pijącej "na pełny żołądek" - po 1,5-3 godzinach. Przeciętnie człowiek spala w ciągu godziny od 0,12 do 0,15 promila alkoholu zawartego we krwi.

Na zawartość alkoholu we krwi wpływają następujące czynniki:

  • proporcjonalnie ilość wchłoniętego czystego alkoholu
  • spożywanie pokarmów przed, w trakcie, lub po piciu alkoholu (posiłki opóźniają wchłanianie)
  • odwrotnie proporcjonalnie zawartość wody (płynów ustrojowych) w organizmie, zależna m.in. od wagi ciała i płci (współczynnik 0,7 dla mężczyzn i 0,6 dla kobiet)

Rozkład alkoholu (a w następstwie spadek stężenia alkoholu we krwi) zależy od płci (u mężczyzn od 10 do 12 g, u kobiet od 8 do 10 g na godzinę) oraz sprawności procesu metabolizmu. Nie zależy natomiast od stanu zdrowia, przyjmowanych leków, nastroju psychicznego, napięcia wewnętrznego czy stresu; czynniki te mają wyłącznie wpływ na samopoczucie po spożyciu alkoholu i subiektywne poczucie upojenia.

Wzór na obliczanie zawartości alkoholu we krwi.

Podjęto wiele prób oszacowania zawartości alkoholu we krwi. Nie są one dokładne, ponieważ zbyt wiele czynników wpływa na tę zawartość. Przydatne mogą być jednak w samookreśleniu.

1. Wzór Erika Widmarka:

  gdzie:

  • P - zawartość alkoholu we krwi w promilach
  • A - ilość wypitego czystego alkoholu w gramach (pamiętać należy, że zawartość alkoholu w napojach podaje się zazwyczaj w procentach objętościowych, dlatego 500 ml wódki o zawartości 40% alkoholu zawiera 200 ml czyli 160 g alkoholu)
  • K - współczynnik wynoszący (w przybliżeniu) 0,7 dla mężczyzn i 0,6 dla kobiet
  • W - masa ciała w kilogramach.2. Metoda porcji standardowych:

Bardzo przybliżona metoda samookreślenia momentu w którym można zasiąść za kierownicą. Opiera się na liczeniu porcji standardowych, czyli ilości napojów alkoholowych, które zawierają 10 gramów czystego alkoholu. Np.:

  • 200 g piwa 5% to 10 g alkoholu etylowego
  • 100 g wina 10% to 10 g alkoholu etylowego
  • 25 g wódki 40% to 10 g alkoholu etylowego

Powyższe wartości dotyczą wagowego stężenia procentowego. Ponieważ zawartość alkoholu w napojach podaje się zazwyczaj w procentach objętościowych, powyższe ilości napojów zawierają typowo 8 g alkoholu etylowego

Szybkość rozkładu alkoholu u mężczyzn wynosi 10-12 g, u kobiet 8-10 g/h. Przyjmując wartość średnią, czyli 10 g, można założyć, że w ciągu jednej godziny wątroba spala jedną porcję standardową.

Źródło: wikipedia.org

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi dla poszczególnych krajów:


ZapiszZapiszZapisz
◄ zwiń menu